Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1663/18 - Wyrok NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Rz 90/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa

I OSK 464/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki z [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 186/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga H. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 346/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 744/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

skarg Województwa [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I SAB/Wa 324/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OSK 2122/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 934/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania o ustalenie odszkodowania za zespół dworsko

I SA/Wa 2227/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4