Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bd 555/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w T. w przedmiocie : kwalifikacja celna towaru

I SA/Bd 287/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie długu celnego

III SA/Wr 435/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wr 220/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Rz 379/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I SA/Rz 503/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Rz 38/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wr 519/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej wymiaru cła

III SA/Wr 518/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej określenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru