Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 3071/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie: określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług;

I GSK 671/08 - Wyrok NSA z 2009-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 718/08 - Wyrok NSA z 2009-09-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skarg A.W. - P.H.U. P. w K. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] nr [...] nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

I GSK 724/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 730/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 761/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Łd 442/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-07

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji postanowił : wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

I GSK 147/08 - Wyrok NSA z 2009-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

V SA/Wa 1785/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

III SA/Wr 235/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych
1   Następne >   +2   4