Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 557/09 - Wyrok NSA z 2010-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 618/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług po wznowieniu postępowania

I SA/Bk 537/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania wszczętego w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

III SA/Wr 757/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 617/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług po wznowieniu postępowania

I GSK 621/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług po wznowieniu postępowania

I GSK 670/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług po wznowieniu postępowania

I GSK 488/09 - Wyrok NSA z 2010-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego po wznowieniu postępowania

I GSK 620/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług po wznowieniu postępowania

III SA/Kr 837/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-16

skarg A Spółka z .o .o w W. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania l uchyla zaskarżone postanowienia niżej wymienione oraz postanowienia Dyrektora Izby Celnej z ...
1   Następne >   2