Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Kr 430/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-24

skarg 'A' R. A. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargi oddala

I GSK 274/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie ustalenia kwoty kosztów transportu na odcinku wewnątrzwspólnotowym

I GSK 755/10 - Wyrok NSA z 2011-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Bk 655/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

I SA/Bk 654/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

I GSK 717/10 - Wyrok NSA z 2011-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej;

I GSK 98/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Bk 648/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

I SA/Bk 754/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

I SA/Bk 753/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych
1   Następne >   2