Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 312/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

I GSK 60/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Rz 1037/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

I GSK 1212/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 309/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

III SA/Wr 452/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia należności wynikających z długu celnego

V SA/Wa 1957/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu odsetek od zwracanych należności celnych