Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 739/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I GSK 395/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w R. w sprawie ze skargi D. S.A. w K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w P. nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], w przedmiocie odmowy potwierdzenia wywozu

V SA/Wa 1919/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Po 740/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

III SA/Lu 616/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wartości celnej importowanego samochodu

I GZ 459/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi P. P. na Decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. Nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług.

I SA/Go 277/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1102/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Po 741/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

V SA/Wa 936/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia z należności celnych;
1   Następne >   2