Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Po 739/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

III SA/Po 740/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I GZ 459/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi P. P. na Decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. Nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług.

I GSK 1102/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Po 741/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

V SA/Wa 936/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia z należności celnych;