Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 1919/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania