Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 1020/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 320/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2008 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 560/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 101/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I GSK 112/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Gd 153/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych