Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 1146/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty należności celnych

III SA/Lu 1447/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła

I GSK 68/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

V SA/Wa 3264/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług;

III SA/Lu 80/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 83/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1493/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego

V SA/Wa 1288/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług