Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 31/97 - Postanowienie NSA z 1997-05-22

skargę Longiny M. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku stałego wyrównawczego dla Jadwigi M.