Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 1441/99 - Wyrok NSA z 1999-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia skargi

I SA 1191/99 - Wyrok NSA z 1999-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. (...) przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego - stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; (...).

II SA/Łd 1488/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Łd 1670/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odstąpienia od rozpoznania sprawy zasiłku celowego~1/ stwierdza nieważność decyzji (...),~2/ uchyla decyzję (...) i utrzymaną nią w mocy decyzję Zastępcy Kierownika Filii Ł.