Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ka 878/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-05

W postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej rodzinie prawa strony ma każdy członek tej rodziny.

II SA/Łd 2092/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania kopii akt administracyjnych

II SA/Kr 878/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-03-05

skarg Bogumiła S. i Stefana S. na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego