Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 63/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej, sygn. akt II SAB/Sz 37/04

I OPP 69/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SAB/Sz 86/99 w sprawie skargi J. C. na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SAB/Sz 35/04 w sprawie skargi J. C. na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie pomocy socjalnej

I OPP 46/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 595/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej zasiłku celowego i okresowego

II SA/Bd 851/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II SA/Bk 617/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.