Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego, sygn.akt II SA/Gd 1293/02

I OPP 100/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania pomocy w postaci schronienia i posiłku, sygn.akt II SA/Gd 396/03

I OPP 104/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego, sygn.akt II SA/Gd 430/04

I OPP 101/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku, sygn.akt II SA/Gd 634/03

I OPP 99/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku, sygn.akt II SA/Gd 633/03

II SA/Bd 964/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I OPP 81/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 594/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Gd 21/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej przyznania pomocy społecznej w formie bezzwrotnego specjalnego zasiłku okresowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności odwołania S. M. od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania pomocy społecz...

II SA/Bk 644/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie o zasiłek celowy

II SA/Lu 830/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego
1   Następne >   2