Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 322/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu Nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń

I OSK 902/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 312/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Wr 475/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 616/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w postaci usług opiekuńczych

I OZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 623/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Rz 751/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 238/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 602/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   +10   17