Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1090/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-25

Wniosek w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Bk 673/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie rozłożenia na raty przypisanej do zwrotu należności i odmowy umorzenia odsetek

II SA/Bk 31/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

II SA/Łd 369/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej na dziecko

II SA/Bd 424/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 470/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Po 71/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku rodzinnego;

II SA/Bd 860/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego udzielenia pomocy finansowej

II SA/Op 480/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 95/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   21