Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 842/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-19

Skarga ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Ol 688/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1106/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Ol 684/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 956/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 685/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 989/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 993/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Rz 277/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Ol 580/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku celowego 1/
1   Następne >   +2   +5   +10   41