Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1334/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 578/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu wypłaconego zasiłku celowego

II SA/Op 565/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

III SA/Gd 758/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Op 425/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Wr 246/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wypłaty zaległych zasiłków oraz przyznania zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

II SA/Sz 1429/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Sz 144/15

II SA/Rz 703/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Rz 970/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SAB/Wa 710/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   51