Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 441/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku wychowawczego na dziecko w rodzinie zastępczej

II SA/Bk 479/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 335/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 490/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o świadczenie pieniężne uchyla zaskarżone postanowienie

I OSK 3290/15 - Wyrok NSA z 2017-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o zwrocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SAB/Wa 488/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OSK 517/17 - Wyrok NSA z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie uchylenia decyzji uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję.

I SA/Wa 1508/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SA/Kr 817/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

I OSK 1299/17 - Wyrok NSA z 2017-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Elblągu w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia rodzicielskiego uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   +2   +5   +10   35