Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 21/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 8/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w przedmiocie niewykonania postanowienia SKO w Opolu

II SA/Op 121/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 286/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Op 235/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 629/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i odmowa przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Op 321/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 630/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i odmowa przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Op 484/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych

II SA/Op 152/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2