Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Wr 831/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego uchyla decyzję II instancji.

IV SA/Wr 832/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego uchyla decyzję II instancji.