Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd NSA oz. w Krakowie X
  • Skarżony