Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Łd 653/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 66/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

III SA/Łd 548/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego za listopad 2005 roku

I SA/Łd 1406/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości za 1999 r.

I SA/Łd 453/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za marzec 2005 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

III SA/Łd 239/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia postanowienia odmawiającego umorzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości

I SA/Łd 1091/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

I SAB/Łd 13/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-25

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Ł. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w przedmiocie postępowania podatkowego wszczętego w zakresie podatku od towarów i usług za kwiecień 2013 rok

I SA/Łd 1102/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 roku

III SA/Łd 588/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   12