Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Gd 3/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego

I SA/Gd 1291/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Gd 221/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Gd 749/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej łącznego zobowiązania za 2007 r.

I SA/Gd 907/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.

I SA/Gd 1253/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2008 r.

I SA/Gd 136/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Gd 579/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do maja oraz październik 2003 roku

I SA/Gd 705/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.

I SA/Gd 1086/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od lutego do grudnia 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   47