Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 152/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania do decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r.

III SA/Wa 2175/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SAB/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi B. Limited z siedzibą na Wyspach Kajmańskich na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.

III SA/Wa 690/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej

III SAB/Wa 4/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie postępowania skargowego

III SA/Wa 3259/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 1752/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej

VIII SA/Wa 46/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

III SA/Wa 1787/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

III SA/Wa 1244/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-03

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005,2006,2007 i 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   36