Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Gl 211/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie funkcjonariuszy policji stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.

IV SA/Gl 1028/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji

IV SA/Gl 485/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Policji

IV SA/Gl 751/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zwrotu kosztów wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania oraz kosztów podróży służbowej

IV SA/Gl 470/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie ustalenia prawa do nagrody rocznej

IV SAB/Gl 228/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

IV SA/Gl 949/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

IV SA/Gl 876/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

IV SA/Gl 939/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

IV SA/Gl 1110/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej
1   Następne >   +2   4