Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 2092/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania kopii akt administracyjnych

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Łd 1488/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Łd 1670/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odstąpienia od rozpoznania sprawy zasiłku celowego~1/ stwierdza nieważność decyzji (...),~2/ uchyla decyzję (...) i utrzymaną nią w mocy decyzję Zastępcy Kierownika Filii Ł.