Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 1085/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1170/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 1122/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji

II SA/Łd 1129/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji

II SA/Łd 1039/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 988/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1201/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1310/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego