Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 1111/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wr 638/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 48/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie orzeczenia o niepełnosprawności

II SA/Go 152/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 404/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 698/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 506/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 871/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 569/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy sprostowania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ol 636/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
1   Następne >   +2   5