Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FSK 169/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodka Zamiejscowego w J.-G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999r.

I SA/Łd 292/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Wr 1950/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące III, VII, XII 1999 r.