Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

OW 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-01

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 2836/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

SA/Rz 843/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia zażalenia z uchybieniem terminu

II SA/Po 3773/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;

SA/Sz 1519/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi T. J. postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym o d d a i a skargę

SA/Bk 1446/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o budowę sieci telekomunikacyjnej

SA/Bk 1421/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o pozwolenie na budowę

SA/Sz 215/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

SA/Bk 1296/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zgodność z prawem wybudowania i użytkowania obiektu budowlanego

SA/Bk 1468/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   2