Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 2264/18 - Wyrok NSA z 2018-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Gl 525/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych

IV SA/Po 695/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-04

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Maria Grzymisławska-Cybulska po rozpoznaniu w dniu 04 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu U. I. S. A. M. S. komandytowa na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 878/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 400/17 w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

VIII SAB/Wa 22/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi Z. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie obiektu gospodarczego z gołębnikiem

VII SA/Wa 1934/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-18

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska - Jaroszewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 września 2018 r. sprawy ze sprzeciwu R. N. działającego pod firmą [...] od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy

II SA/Po 169/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Po 413/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-27

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Edyta Podrazik Sędzia WSA Izabela Paluszyńska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2018 r. sprawy ze sprzeciwu M. K. od decyzji Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 2221/16 - Wyrok NSA z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Gl 1208/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-10

skarg A. F. i R.F. na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   10