Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 780/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarsk...

II SA/Gl 1111/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zjazdu publicznego

II SA/Ke 626/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu we wznowionym postępowaniu

III SA/Po 57/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi

II SA/Ke 101/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-14

Sprawa ze skargi H. i A. małż. K. na decyzje SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

I OSK 2037/14 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

II SA/Op 88/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu

I OW 233/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie uregulowania sytuacji pojazdu niezarejestrowanego w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa celnego

II SA/Op 93/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu

III SA/Po 56/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi
1   Następne >   +2   +5   +10   100