Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III AZP 9/93 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-30

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich:~Czy egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienie kierowania pojazdami stanowi czynność organu administracji, do której mają zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególności przepis art. 21 par. 1 pkt 3 Kpa ustalający właściwość miejscową organu administracji państwowej tej czynności/?~ podjął uchwałę: