Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

SA/Rz 722/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

SA/Rz 723/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Lu 57/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.