Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 2000-2001/92 - Wyrok NSA z 1993-11-12

Skarga Jana S. na decyzję Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie w kraju hurtowego obrotu winami i miodami pitnymi i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego Ministra , a także

II SA 2056/93 - Wyrok NSA z 1993-11-25

Skarga Rady Gminy w Sz. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy o zmianach w składzie komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i na podstawie art. 216 a par. 1 w związku z art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

SA/Wr 1384/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-14

Skarga Przedsiębiorstwa Zagranicznego 'L.' na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 procent alkoholu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Prezydenta Miasta L., a także

SA/Wr 1408/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w L. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji odmawiającej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 proc. alkoholu w sklepie spożywczym we wsi K.~

SA/Wr 642/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-08-31

skargę Jerzego S. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wykreślenia wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.