Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

SA/Bd 2685/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zakazu kontynuowania imprezy masowej