Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Łd 548/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 1558/16 - Wyrok NSA z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

VI SA/Wa 18/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GSK 1541/16 - Wyrok NSA z 2018-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego