Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

SA/Wr 1160/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-22

skargę Witolda G. na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania skarżącego z pobytu stałego.