Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 13/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny

II GZ 102/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. Ż. o wyłącznie sędziego WSA w Warszawie Pameli Karuś − Dębickiej, sędziego WSA w Warszawie Olgi Żurawskiej − Matusiak, asesora WSA w Warszawie Ewy Marcinkowskiej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny

II GZ 26/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska sygn. akt [...] w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopalin

II GW 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-20

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GZ 95/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopalin

II GZ 35/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu sygn. akt III SO/Wr 41/05 o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

VI SA/Wa 1655/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy sporządzenia i doręczenia kopii akt postępowania administracyjnego

II GZ 74/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-19

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniami NSA OZ we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 1509/03 i NSA sygn. akt GSK 638/04 , GZ 17/04

II GZ 65/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. Ż. w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt [...] ze skargi na bezczynność Wojewody Warmińsko

II GZ 66/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. Ż. w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt [...] ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko
1   Następne >   +2   +5   +10   24