Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 172/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej