Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

SA/Kr 451/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-11-29

Skarga Alicji P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za straty związane z przeprowadzeniem linii energetycznej i na podstawie art. 207 par. 3 i 5 oraz art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej umorzenia postępowania II instancji oraz zasądził od Wojewody (...) na rzecz skarżącej trzydzieści złotych tytułe...