Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

III PO 8/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-06-01

Wniosek Władysławy K. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sądem Rejonowym w R. a Urzędem Miasta w R. o ustalenie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przywrócenie odpływu ścieków do rzeki, postanowiło: uznać, że rozpatrzenie wniosku o przywróceniu odpływu ścieków do rzeki z działek nr 15/7; 15/8 w obrębie 133, położonych przy ul. P. w R., należy do kompetencji właściwego organu administracji państwowej.