Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

OW 21/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania odwołania

OW 18/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy ustalenia opłaty melioracyjnej