Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 5/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku importowego

III SA 1775/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Lu 8/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójt Gminy w przedmiocie : Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

SA/Rz 1863/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

skarg J. B. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty skarbowej O d d a l a skargę

I SA/Lu 9/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : Odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych

SA/Rz 958/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

FSK 169/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodka Zamiejscowego w J.-G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999r.

I SA/Lu 6/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 1998 r.

FZ 20/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na osiem decyzji Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Gd 2521/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od 1 marca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
1   Następne >   2