Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Wr 874/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

skarg J. B. i W. B. na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od postanowienia wszczynającego postępowanie rozgraniczeniowe granic nieruchomości oddala obie skargi.

IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 1128/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Łd 66/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

I OSK 930/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia zarzutów do danych w operacie ewidencji gruntów

IV SO/Wa 49/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. Nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o możliwości wniesienia podania

II SA/Ke 730/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-31

skarg S.I. i W.I. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie wniosku o wydanie odpisu pisma

II SA/Ke 1165/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 123/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100