Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I SA 815/94 - Postanowienie NSA z 1995-05-15

skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w O. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

II SA 2424/93 - Wyrok NSA z 1995-04-06

Skarga Jerzego N. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także