Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ol 850/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów

II SA/Ol 854/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów

IV SA/Wa 261/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 2619/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Po 204/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów po rozpoznaniu zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu o uiszczenie wpisu sądowego od skargi

IV SA/Po 330/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Wa 250/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 187/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 352/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi P. Z. na postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 465/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w części ustalającej opłatę za usunięcie drzew
1   Następne >   +2   +5   +10   100